WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

product Home >雨木实木大板

雨木实木大板
  • 编号:0010115731
  • 长度(mm):2400
  • 宽度(mm):987
  • 厚度(mm):54
  • 树种:雨木
  • 类型:实木大板
  • 树种产地:厄瓜多尔
  • 工艺:独板
  • 系列:普通产品
  • 展厅:北京朝阳红星店
timber Check