WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

product Home >白蜡实木大板

白蜡实木大板
 • 编号:0010113113
 • 长度(mm):2200
 • 宽度(mm):480
 • 厚度(mm):52
 • 树种:白蜡
 • 类型:实木大板
 • 树种产地:美国
 • 工艺:独板
 • 涂装:木蜡油
 • 系列:普通产品
 • 展厅:广州吉盛伟邦番禺店
timber Check