WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

product language:

product Home >加州胡桃树脂板

加州胡桃树脂板
 • 编号:0011100393
 • 长度(mm):1490
 • 宽度(mm):850
 • 厚度(mm):39
 • 系列:唯然系列
 • 树种:加州胡桃
 • 类型:树脂板
 • 工艺:独板,半覆盖树脂
 • 树种产地:美国
 • 涂装:树脂,木蜡油
 • 展厅:天津店
timber Check