WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

product language:

product Home >白杨树瘤树脂板

白杨树瘤树脂板
  • 编号:0421100003
  • 长度(mm):1400
  • 宽度(mm):800
  • 厚度(mm):45
  • 树种:白杨树瘤
  • 类型:树脂板
  • 工艺:半覆盖树脂
  • 树种产地:欧洲
  • 涂装:树脂,木蜡油
  • 展厅:上海沪南红星店
timber Check